27.04.23

Program Moje Ciepło

Liczba wyświetleń138
Liczba komentarzy0
5
(4)

Program Moje ciepło skierowany jest do osób fizycznych, które realizują budowę domu jednorodzinnego. Może to być dom wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 złotych. Wnioski można składać od 29 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania środków.

Co współfinansuje Program Moje ciepło

W ramach programu można otrzymać współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła powietrznych i gruntowych, wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z sprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem CWUz osprzętem.
  • W programie finansowane będą jedynie pompy CO (centralnego ogrzewania) lub CO + CWU.

Pompy ciepła, na które można uzyskać dofinansowanie muszą również spełniać dodatkowe wymagania:

  • pomp ciepła typu powietrze/woda i pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda, minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temperatury zasilania 55°C;
  • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku jest to natomiast posiadanie przez nie klasy minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

Wysokość dofinansowania w programie Moje ciepło

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 000 złotych na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Program Moje ciepło dofinansowania

Program Moje ciepło – kto może uzyskać dotację

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest to, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. Jeżeli w domu jest lub będzie kominek otrzymanie dotacji jest możliwe pod warunkiem, że pełni on wyłącznie funkcję rekreacyjną albo ozdobną.

Funkcja ozdobna polega na tym, że kominek ma zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić. Kominek o funkcji rekreacyjnej nie może posiadać rozprowadzenia ciepła (ani grawitacyjnego ani mechanicznego) do innych pomieszczeń. Nie może posiadać płaszcza wodnego. Używany jest sporadycznie, a nie jako źródło ciepła w domu.

Obowiązek informacyjny i okres trwałości

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu. Automatyczne powiadomienie o przyznaniu dotacji wysyłane jest poprzez GWD na adres mailowy podany we wniosku (nie później jednak niż dwa miesiące od daty otrzymania tego powiadomienia). Tabliczka powinna być umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji np. na budynku/ogrodzeniu oraz spełniać wymagania określone w warunkach programu.

Beneficjenci programu są zobowiązani do eksploatacji pompy ciepła we wskazanych we wnioskach lokalizacjach przez co najmniej 5 lat. Termin ten liczy się od dnia wpływu dotacji z programu Moje Ciepło na ich rachunki bankowe.

Informacji o programie Moje Ciepło udzielają Doradcy Energetyczni, których można znaleźć na stronie https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/.

UDOSTĘPNIJ

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Ilość ocen: 4

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!