28.12.22

Czyste powietrze 2023

Liczba wyświetleń319
Liczba komentarzy0
4.9
(7)

Zasady programu Czyste powietrze w 2023 roku czekają zmiany. Od 3 stycznia startuje nowa odsłona programu, która przede wszystkim zwiększa poziom dofinansowania oraz podwyższa progi dochodowe.

Nowością jest dofinansowanie termomodernizacji budynku. Program Czyste powietrze będzie zachęcał do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku, która wpłynie na podniesienie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie energetyczne budynku i obniża koszty jego ogrzewania.

Według danych z portalu czystepowietrze.gov.pl do 16 grudnia br. beneficjenci złożyli łącznie 533 466 wniosków o dotację i podpisano 466 199 umów na łączną kwotę 8 476 068 869 PLN. Wypłacona kwota dotacji to 4 094 831 865 PLN.

Rodzaje przedsięwzięć finansowanych z programu Czyste powietrze

Katalog rodzajów przedsięwzięć finansowanych z programu Czyste powietrze rośne z każdą jego edycją. W nowej odsłonie, jak i w poprzedniej będzie on zawierał przede wszystkim demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • zakup i montaż innego niż pompa ciepła źródła, np. kotła gazowego lub olejowego, a także m.in. kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet.
Na jakie pompy ciepła można otrzymać dofinansowanie?

Pompy ciepła kwalifikujące się do dofinansowania w programie Czyste powietrze to:

 • pompy typu powietrze – woda o efektywności energetycznej A+ dla 55 stopni,
 • pompy typu powietrze – woda o podwyższonej efektywności energetycznej A++ dla 55 stopni,
 • pompy typu powietrze – powietrze o efektywności energetycznej A+ dla 55 stopni,
 • pompy gruntowe o podwyższonej efektywności energetycznej A++ dla 55 stopni.

Rodzaj zakupionej pompy determinuje maksymalny poziom dofinansowania oraz wysokość dotacji.

Co można sfinansować poza wymianą źródła ciepła?

Poza zakupem i wymianą głównego źródła ogrzewania, w ramach programu Czyste powietrze można także sfinansować:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu, w tym audyt energetyczny, czy też dokumentację projektową.

Warto również wspomnieć, że w ramach programu sfinansować można także przedsięwzięcia nieobejmujące wymiany głównego źródła ciepła, a mogą to być:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu, w tym audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz.

Nowością w programie będzie dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynku.

Czyste powietrze na termomodernizację budynku jednorodzinnego

Sfinansowanie z programu czyste powietrze termomodernizacji ma służyć ograniczeniu kosztów ogrzewania budynków budynku i wymaga spełnienia łącznie kilku warunków. Przede wszystkim należy przeprowadzić audyt energetyczny budynku. Co ważne na audyt energetyczny także można uzyskać dofinansowanie z programu Czyste powietrze.

Po drugie osiągnąć co najmniej jeden z dwóch wskaźników, które pozwolą uznać przedsięwzięcie termomodernizacyjna za spełniające warunki programu:

 • zmniejszyć zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok), lub
 • zmniejszyć zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, a co za tym idzie można je realizować tylko w budynkach istniejących, a więc oddanych do użytkowania.

Kto może otrzymać dofinansowanie z programu Czyste powietrze?

Zgodnie z założeniami programu beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości dochodów wnioskodawcy, a jedną z wprowadzanych od 3 stycznia zmian są wyższe progi dochodowe.

W programie Czyste powietrze są trzy poziomy dofinansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania

Poziom podstawowy skierowany jest do osób, których roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 złotych (dotychczas 100 000). W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody się sumuje i także nie mogą one przekroczyć kwoty 135 000 złotych. Podstawowy poziom dofinansowania wymaga spełnienia tylko tego warunku dochodowego.

W przypadku rolników również obowiązuje maksymalna kwota dochodu na poziomie 135 000 złotych, ale kwotę uzyskiwanego dochodu oblicza się przez pomnożenie średniego dochodu z 1 ha i liczby hektarów. Od 23 września 2022 dochód ten ogłoszony przez Prezesa GUS wynosi 3 288 złotych.

Podwyższony poziom dofinansowania

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania w programie Czyste powietrze kryteria dochodowe są nieco inne. Podstawowy poziom dofinansowania ogranicza dochód łączny wnioskodawcy. Dla podwyższonego poziomu ograniczony został maksymalny dochód na osobę w gospodarstwach jedno i wieloosobowych.

 • w przypadku gospodarstw wieloosobowych maksymalny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 1 894 zł netto,
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego maksymalny dochód nie może przekroczyć kwoty 2 651 zł netto.

Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą. W ich przypadku roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w grudniu poprzedniego roku.

Najwyższy poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania dostępny jest dla osób o niższych dochodach, niż te w podwyższonym poziomie dofinansowania. W tym wypadku progi dochodowe wyglądają następująco:

 • w przypadku gospodarstw wieloosobowych maksymalny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 1 090 zł netto,
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego maksymalny dochód nie może przekroczyć kwoty 1 526 zł netto.

Można także uzyskać dofinansowanie w przypadku gdy wnioskodawca:

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, ich roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w grudniu poprzedniego roku.

Podsumowanie maksymalnych kwot dochodu i poziomów dotacji

Osoby fizyczne opodatkowane wg skali podatkowej:

 • dochód roczny brutto powyżej 135 000 zł > brak dotacji,
 • dochód roczny brutto poniżej 135 000 zł > dotacja podstawowa,
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: 1 894 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym > dotacja rozszerzona,
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: 1 090 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym > dotacja najwyższa.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (ryczałt lub stawka):

 • dochód roczny brutto powyżej 135 000 zł > brak dotacji,
 • dochód roczny brutto poniżej 135 000 zł > dotacja podstawowa,
 • dochód roczny brutto poniżej 120 400 zł* > dotacja rozszerzona,
 • dochód roczny brutto poniżej 60 200 zł* > dotacja najwyższa

*40 i 20-krotność minimalnego wynagrodzenia brutto z grudnia 2022 – 3010 zł

Rolnicy:

Tylko podstawowy poziom dofinansowania z limitem dochodu na poziomie 135 000 złotych, ale kwotę uzyskiwanego dochodu oblicza się przez pomnożenie średniego dochodu z 1 ha i liczby hektarów. Od 23 września 2022 dochód ten wynosi 3 288 złotych.

Kwoty dofinansowania w programie Czyste powietrze

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju przedsięwzięcia oraz poziomu dofinansowania. Maksymalna dotacja z programu Czyste powietrze 2023 może wynieść nawet 136 200 złotych.

Dofinansowanie montażu pompy ciepła

Poziomy dofinansowania do zakupu i montażu pomp ciepła przedstawia poniższa tabela:

Czyste powietrze 2023 tabela dotacji

Dofinansowanie na termomodernizację

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obejmuje dwie pozycje. Jedną z nich jest dofinansowanie audytu energetycznego w kwocie 1 200 złotych. Dotacja na samą termomodernizację może wynieść od 25 000 złotych w podstawowym poziomie dofinansowania, aż do kwoty dotacji w wysokości 56 000 złotych dla najwyższego poziomu dofinansowania, jeśli projekt obejmuje także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja na fotowoltaikę z Czystego powietrza

Podobnie jak w przypadku dotacji na termomodernizację wysokość kwoty dotacji zależy od poziomu dofinansowania i może wynieść od 6 000 złotych do 9 000 złotych, które oferuje najwyższy poziom dofinansowania.

Czyste powietrze 2023 – podsumowanie

Niewątpliwie program Czyste powietrze przyczynił się znacząco do obniżenia zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła. W połączeniu z termomodernizacją budynków także do ograniczenia strat energii i oszczędności wielu polaków.

Jeszcze na początku 2022 roku większość wniosków dotacyjnych dotyczyło zakupu i montażu kondensacyjnych kotłów gazowych. Obecnie ponad 60% wniosków dotyczy montażu pompy ciepła. Kwoty dofinansowania w programie Czyste powietrze 2023 wzrosną średnio o około 30%, wzrośnie także poziom dofinansowania. Miejmy nadzieję, że nowa edycja programu będzie kolejnym impulsem do wymiany starych, nieefektywnych i często trujących źródeł ciepła na nowoczesne, energooszczędne i czyste pompy ciepła.

UDOSTĘPNIJ

Jak przydatny był ten artykuł?

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić!

Średnia ocena 4.9 / 5. Ilość ocen: 7

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!